Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa (SITR) Polish Association Agrucultural Enginiers and Technicians.
Zarząd Główny: 00-950 Warszawa, ul. Czackiego 3/5

P.W."KUNSZT" Rzeczoznawca (SITR) w zakresie:
Maszyny, Urządzenia i Środki Transportu
- Ocena i opinia techniczna pojazdów samochodowych, maszyn i sprzętu rolniczego
- Norma zużycia paliwa
- Wyceny pojazdów samochodowych, maszyn i sprzętu rolniczego, urządzeń technicznych, obrabiarek metalu i drewna, maszyn i urządzeń do przetwórstwa rolno-spożywczego

 

Stowarzysznie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa o/ZAMOŚĆ

- Produkcja rolnicza
- Ochrona środowiska
- Geologia
- Prowadzenie nadzoru inwentarskiego i autorskiego w budownictwie, gospodarce wodnej i ochronie środowiska
- Wycena nieruchomości
- inne prace zlecone w zakresie usług.

 

  • Nauka jazdy

    W 1998 roku rozpoczęliśmy szkolenia kierowców na kategorię A, B i prowadzimy ten dział do chwili obecnej.Ponadto prowadzimy kursy doszkalające dla osób posiadających prawo jazdy...

  • Rzeczoznawcy

    Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa (SITR) oraz P.W."KUNSZT" Rzeczoznawca (SITR) w zakresie:Maszyny, Urządzenia i Środki Transportu...

  • Usługi

    P.W."KUNSZT" świadczy również usługu Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie. Konserwacji urządzeń transportu bliskiego w kategorii II WJK.Wózki jezdniowe podnośnikowe...